Numer wpisu
29/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-05-18
Wykonawca
SITA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-05-19