Numer wpisu
37/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-06-22
Wykonawca
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy marketów Biedronka w Rybniku przy ul. Kolbego 1, ul. Zebrzydowickiej 74, ul. Lompy 1755/45
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-06-23