Numer wpisu
40/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-07-07
Wykonawca
TECHMEKO Sp. z o.o., ul. Gliwicka 177 A, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-15