Numer wpisu
42/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-07-15
Wykonawca
MED-PROFIL NZOZ Sp. z o.o., ul. Olchowa 16c, 44-144 Żernica
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy placówki przy ul. Rybnickiej 20
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-28