Numer wpisu
47/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-08-26
Wykonawca
Transport Ciężki "POLCAB" Norbert Gamoń, ul. Powstańców 18, 44-238 Przegędza
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy bazy samochodowej usytuowanej w Rybniku przy ul. Sosnowej 5
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10