Numer wpisu
50/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-08-05
Wykonawca
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy marketu Biedronka, położonego w Rybniku przy ul. Sztolniowej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-10