Numer wpisu
292/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-10-28
Wykonawca
A&T ZIELIŃSCY S.J., ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Apteka położona w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 48
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-02