Numer wpisu
296/E/2009
Dotyczy
informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-12-15
Wykonawca
Przedsiębiorstwo "ZN-ZAMEL" Sp. z o.o., ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-22