Numer wpisu
297/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-12-15
Wykonawca
ROJEK-DECOR S.A., ul. Brzezińska 48D, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Miejsca prowadzenia działalności: ul. Brzezińska 48D, ul. Brzezińska 50, ul. Gliwicka 211, ul. Szafranka 3
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-22