Numer wpisu
298/E/2009
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2009-12-30
Wykonawca
ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu położonego w Rybniku przy ul. Strefowej 22
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-31