Numer wpisu
5/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-27
Wykonawca
TESCO /POLSKA/ Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Sklepu Tesco przy ul. Patriotów 31
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-03