Numer wpisu
7/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-26
Wykonawca
Praktyka Stomatologiczna Karczewski Sławomir, ul. Górnośląska 140, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-03