Numer wpisu
8/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-02-01
Wykonawca
Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów, ul. Rycerska 1, 41-902 Bytom
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Przychodni w Rybniku przy ul. Kościuszki 59
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-02-05