Numer wpisu
11/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-03-05
Wykonawca
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Marketu Biedronka przy ul. Sztolniowej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-11