Numer wpisu
13/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-03-24
Wykonawca
IMB - PODBESKIDZIE Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Wytwarzanie odpadów związane jest z przebudową wiaduktu na ul. Raciborskiej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15