Numer wpisu
16/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-05-13
Wykonawca
LUKOIL POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Stacji Paliw LUKOIL przy ul. Wodzisławskiej/Reymonta
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20