Numer wpisu
23/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-06-24
Wykonawca
Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokocińska 162, 92-412 Łódź
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 81
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-28