Numer wpisu
30/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-10-15
Wykonawca
METRO Group Asset Management Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Centrum Zaopatrzenia Makro Cash and Carry przy ul. Żorskiej 60
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-10-29