Numer wpisu
32/E/2010
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2010-10-20
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy nowowybudowanej kotłowni węglowej polożonej przy ul. Mościckiego
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-15