Numer wpisu
3/F/2009
Dotyczy
Prognoza oddziaływania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu dzielnicy Orzepowice
Zakres przedmiotowy dokumentu
Teren dzielnicy Orzepowice
Zamawiający
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca
BROL Systemy Przestrzenne s.c.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 060, tel.0 32 43-92-060
Zastrzeżenie informacji
Brak