Numer wpisu
4/F/2009
Dotyczy
Prognoza oddziaływania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik
Zakres przedmiotowy dokumentu
Teren położony przy Elektrowni Rybnik
Zamawiający
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca
BROL Systemy Przestrzenne s.c.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 060, tel.0 32 43-92-060
Zastrzeżenie informacji
Brak