Numer wpisu
5/F/2009
Dotyczy
Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po poludniowej stronie nowej ulicy lączącej ul. Gliwicką i ul. Rudzką.
Zakres przedmiotowy dokumentu
teren po południowej stronie nowej ulicy łączącej ul. Gliwicką i ul. Rudzką
Data sporządzenia dokumentu
2009-11-12
Zamawiający
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca
Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.
Miejsce przechowywania
Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego, parter budynku Urzędu, pokój 060, ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik, tel. 032 43-92-060.
Zastrzeżenie informacji
brak zastrzeżeń
Numery innych kart opracowującego
-
Numery innych kart zamawiającego
-
Uwagi
-