Protokół
Protokół sesji Rady Miasta XVII z dnia 2011-12-28
Publikacja: 27 stycznia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)