Protokół
Protokół nr XXVIII z sesji Rady Miasta z dnia 2012-11-28
Publikacja: 20 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)