Protokół
Protokół nr XXIX z sesji Rady Miasta z dnia 2012-12-19
Publikacja: 24 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)