Protokół
Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miasta z dnia 2013-03-20
Publikacja: 26 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)