Protokół
Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2013-04-24
Publikacja: 27 maja 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)