Protokół
Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miasta z dnia 2013-06-26
Publikacja: 18 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)