Protokół
Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miasta z dnia 2013-07-17
Publikacja: 2 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)