Protokół
Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miasta z dnia 2013-09-25
Publikacja: 28 października 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)