Protokół
Protokół nr XL z sesji Rady Miasta z dnia 2013-11-27
Publikacja: 20 grudnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 20 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)