Protokół
Protokół nr XLI z sesji Rady Miasta z dnia 2013-12-18
Publikacja: 16 stycznia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)