Protokół
Protokół nr XLII z sesji Rady Miasta z dnia 2014-01-15
Publikacja: 3 marca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)