Protokół
Protokół nr XLV z sesji Rady Miasta z dnia 2014-04-30
Publikacja: 30 maja 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)