Protokół
Protokół nr XLVI z sesji Rady Miasta z dnia 2014-05-28
Publikacja: 30 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)