Protokół
Protokół nr XLIX z sesji Rady Miasta z dnia 2014-09-17
Publikacja: 22 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)