Protokół
Protokół nr L z sesji Rady Miasta z dnia 2014-10-15
Publikacja: 4 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)