Protokół
Protokół nr LI z sesji Rady Miasta z dnia 2014-10-29
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)