Protokół
Protokół nr LII z sesji Rady Miasta z dnia 2014-11-12
Publikacja: 5 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)