Protokół
Protokół nr I z sesji Rady Miasta z dnia 2014-12-01
Publikacja: 11 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)