Protokół
Protokół nr II z sesji Rady Miasta z dnia 2014-12-08
Publikacja: 30 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)