Protokół
Protokół nr III z sesji Rady Miasta z dnia 2014-12-10
Publikacja: 30 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)