Protokół
Protokół nr XI z sesji Rady Miasta z dnia 2015-06-18
Publikacja: 18 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)