Protokół
Protokół nr XII z sesji Rady Miasta z dnia 2015-09-17
Publikacja: 5 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)