Protokół
Protokół nr XIV z sesji Rady Miasta z dnia 2015-10-22
Publikacja: 23 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)