Protokół
Protokół nr XVI z sesji Rady Miasta z dnia 2015-12-17
Publikacja: 21 stycznia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)