Protokół
Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miasta z dnia 2002-05-15
Publikacja: 12 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)