Protokół
Protokół nr XXVII z sesji Rady Miasta z dnia 1997-07-23
Publikacja: 15 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)