Protokół
Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miasta z dnia 1993-09-29
Publikacja: 19 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)