Protokół
Protokół nr IX z sesji Rady Miasta z dnia 1990-10-17
Publikacja: 20 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)